CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Badanie exomu-genomu (2)

Exom + interpretacja kliniczna 4 000,00 zł 4 000,00 zł
Analiza genomu (WGS) 6 500,00 zł 6 500,00 zł

Badanie kleszcza (11)

Badanie kleszczy na obecność Borrelia burgdorferi (borelioza) 119,00 zł 119,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Babesia divergens (babeszjoza) 159,00 zł 159,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Bartonella henselae 159,00 zł 159,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Anaplasma phagocytophilum 159,00 zł 159,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Mycoplasma pneumoniae 159,00 zł 159,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Toxoplasma gondii 159,00 zł 159,00 zł
Tick Quick- test do diagnostyki Borrelia burgdorferi 37,04 zł 40,00 zł
Badanie kleszczy na obecność Borrelia burgdorferi + wirus KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) 249,00 zł 249,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - podstawowy 390,00 zł 390,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - rozszerzony 690,00 zł 690,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - pełny 820,00 zł 820,00 zł

Badanie mikroflory jelit (2)

Badanie mikroflory jelit 1 100,00 zł 1 100,00 zł
Badanie mikroflory z różnych części ciała 2 800,00 zł 2 800,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne (30)

Choroba zakrzepowo-zatorowa – mutacja genu czynnika V Leiden 200,00 zł 200,00 zł
Choroba zakrzepowo-zatorowa - mutacja genu protrombiny F2 (G20210A) 200,00 zł 200,00 zł
Wady cewy nerwowej i choroba zakrzepowo-zatorowa - analiza polimorfizmu genu MTHFR (C677T i A1289C) 200,00 zł 200,00 zł
Choroba Alzheimera i miażdżyca - genotypowanie ApoE 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) – Badanie polimorfizmu -13910 genu LCT (laktaza) 200,00 zł 200,00 zł
Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych – gen protrombiny F2, czynnika V F5 i MTHFR 450,00 zł 450,00 zł
Diagnostyka policytemii, trombocytemii i mielofibrozy - analiza mutacji somatycznej p. V617F genu JAK2 200,00 zł 200,00 zł
Celiakia – identyfikacja haplotypów HLA-DQ2 i HLA-DQ8 350,00 zł 350,00 zł
Nowotwory układu krwiotwórczego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
BRCA2 2 800,00 zł 2 800,00 zł
BRCA1 + BRCA2 2 500,00 zł 2 500,00 zł
Siatkówczak (retinoblastoma) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza (MEN 2A/2B) 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Zespół Li-Fraumeniego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Stwardnienie guzowate 1 i 2 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel na choroby nerek 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby neurodegeneracyjne 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby tkanki łącznej 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby wśród Żydow Aszkenazyjskich 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Metabolizm tłuszczów 220,00 zł 220,00 zł
Predyspozycja genetyczna do otyłości 200,00 zł 200,00 zł
Nadwrażliwość na sól / Predyspozycja do nadciśnienia tętniczego 300,00 zł 300,00 zł
Nietolerancje pokarmowe 450,00 zł 450,00 zł
Predyspozycja do cellulitu 200,00 zł 200,00 zł
Predyspozycja do detoksykacji organizmu - analiza genu SOD2 (A16V) 200,00 zł 200,00 zł
Drżenie samoistne 300,00 zł 300,00 zł
Zespół Gilberta 230,00 zł 230,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 3 mutacji genu PALB2 II etap 350,00 zł 350,00 zł
Nowotwory układu nerwowego 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na wrodzone choroby genetyczne 4 000,00 zł 4 000,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / audiologia (1)

Panel na zaburzenia słuchu 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / choroby metaboliczne i endokrynologia (1)

Panel na spektrum chorób metabolicznych 3 800,00 zł 3 800,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / dermatologia (5)

Panel na albinizm 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na spektrum chorób skóry 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia kobiet + wrażliwość na terapię antyandrogenową 220,00 zł 220,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia mężczyzn + wrażliwość na Finasteryd 220,00 zł 220,00 zł
Wrażliwość na Finasteryd u mężczyzn 200,00 zł 200,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / farmakogenetyka (3)

Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 400,00 zł 400,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 250,00 zł 250,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C 250,00 zł 250,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / gastroenterologia (6)

Hemochromatoza pierwotna 250,00 zł 250,00 zł
Nowotwór jelita grubego 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Polipowatość jelita grubego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rodzinna polipowatość jelita grubego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP) 400,00 zł 400,00 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Leśniowskiego-Crohna (nieswoiste zapalenie jelit) 400,00 zł 400,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / hematologia (1)

Nowotwory układu krwiotwórczego 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / kardiologia (3)

Zakrzepica żył/Trombofilia. Badanie polimorfizmu 4G/5G w genie PAI-1 (in. SERPINE1) 280,00 zł 280,00 zł
Panel na kardiomiopatie 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby układu krążenia 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / mukowiscydoza (2)

Mukowiscydoza - analiza 9 mutacji genu CFTR 250,00 zł 250,00 zł
Homocystynuria - analiza mutacji genu CBS 200,00 zł 200,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / nefrologia (2)

Nowotwór nerki 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Panel na choroby nerek 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / neurologia (6)

Panel na choroby neurodegeneracyjne 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel zaburzeń rozwojowych mózgu 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na choroby nerwowo-mięśniowe 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na epilepsję 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na spektrum zaburzeń autystycznych 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Neurofibromatoza typu 2 3 000,00 zł 3 000,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / niepłodność, ginekologia, andrologia (5)

Nowotwór piersi 3 200,00 zł 3 200,00 zł
BRCA1 2 800,00 zł 2 800,00 zł
BRCA2 2 800,00 zł 2 800,00 zł
BRCA1 + BRCA2 2 500,00 zł 2 500,00 zł
aCGH- test służący wykrywaniu niezrównoważonych abberacji chromosomalnych 1 400,00 zł 1 400,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / okulistyka (1)

Panel na choroby i zaburzenia oczu 3 500,00 zł 3 500,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / onkologia (10)

Analiza mutacji genu KRAS 400,00 zł 400,00 zł
Nowotwór piersi 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Nowotwór jelita grubego 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Rak jamy nosowo-gardłowej 3 000,00 zł 3 000,00 zł
BRCA1 2 800,00 zł 2 800,00 zł
BRCA2 2 800,00 zł 2 800,00 zł
BRCA1 + BRCA2 2 500,00 zł 2 500,00 zł
Nowotwór przytarczyc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel ginekologiczny 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Rozszerzenie diagnostyki raka piersi – analiza 4 mutacji genu PALB2 I etap 350,00 zł 350,00 zł

Choroby genetyczne / choroby i predyspozycje genetyczne / różne (3)

Neurofibromatoza typu 1, choroba von Recklinghausena 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel na ciliopatie 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel na zaburzenia kanałów jonowych 3 200,00 zł 3 200,00 zł

Choroby odkleszczowe / Metoda EliSpot (14)

Borrelia burgdorferi metodą Elispot 690,00 zł 690,00 zł
Anaplasma&Ehrlichia Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Bartonella henselae Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Babesia microti Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Chlamydia pneumoniae Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Chlamydia trachomatis Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Mycoplasma pneumoniae Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Yersinia Elispot 470,00 zł 470,00 zł
EBV Elispot (2 antygeny lytic + latent) 550,00 zł 550,00 zł
HSV 1/2 Elispot 470,00 zł 470,00 zł
CMV Elispot 470,00 zł 470,00 zł
VZV Elispot 470,00 zł 470,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych metodą Elispot (Borrelia burgdorferi, Bartonella henselae, Babesia microti) 1 500,00 zł 1 500,00 zł
EBV (wirus EpsteinBarr) 470,00 zł 470,00 zł

Choroby odkleszczowe / Metody molekularne (13)

Borrelia burgdorferi (borelioza) 170,00 zł 170,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) ilościowo 210,00 zł 210,00 zł
Babesia divergens (babeszjoza) 170,00 zł 170,00 zł
Bartonella henselae (bartonelloza) 170,00 zł 170,00 zł
Bartonella henselae (bartonelloza) ilościowo 210,00 zł 210,00 zł
Anaplasma phagocytophilum (ehrlichioza) 170,00 zł 170,00 zł
Mycoplasma pneumoniae 170,00 zł 170,00 zł
Mycoplasma pneumoniae ilościowo 210,00 zł 210,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) 170,00 zł 170,00 zł
Toxoplasma gondii (toksoplazmoza) 170,00 zł 170,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych – podstawowy 550,00 zł 550,00 zł
Panel koinfekcji w boreliozie 550,00 zł 550,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych – pełny 810,00 zł 810,00 zł

Choroby odkleszczowe / Metody serologiczne (30)

Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM 55,00 zł 55,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgG 55,00 zł 55,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM + IgG 99,00 zł 99,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) - obecność przeciwciał w kompleksach immunologicznych ELISA IgG 110,00 zł 110,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgG 140,00 zł 140,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM 140,00 zł 140,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) IgM + IgG 260,00 zł 260,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgM 115,00 zł 115,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgG 115,00 zł 115,00 zł
Bartonella henselae, Bartonella quintana (bartonelloza) IgM 115,00 zł 115,00 zł
Bartonella henselae, Bartonella quintana (bartonelloza) IgG 115,00 zł 115,00 zł
Toxoplasma gondii IgM 50,00 zł 50,00 zł
Toxoplasma gondii IgG 50,00 zł 50,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 55,00 zł 55,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 55,00 zł 55,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgA 85,00 zł 85,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgG 85,00 zł 85,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 55,00 zł 55,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 55,00 zł 55,00 zł
Panel odkleszczowy – przesiewowy 450,00 zł 450,00 zł
Panel odkleszczowy – pełny 750,00 zł 750,00 zł
Panel koinfekcji 320,00 zł 320,00 zł
Panel infekcji związany z LD 370,00 zł 370,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) - obecność przeciwciał w kompleksach immunologicznych ELISA IgM 110,00 zł 110,00 zł
Borrelia burgdorferi (borelioza) – obecność przeciwciał w kompleksach immunologicznych (KKI), Western blot klasy IgM i IgG 360,00 zł 360,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) IgA (1) 75,00 zł 75,00 zł
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57 + morfologia 200,00 zł 200,00 zł
TICKPLEX - kompleksowy test na infekcje odkleszczowe 1 300,00 zł 1 300,00 zł

Choroby odkleszczowe / Preparaty ziołowe (8)

B&M NANOBORREL 354,00 zł 354,00 zł
B&M NANOBARTO 298,00 zł 298,00 zł
B&M NANOBAB 298,00 zł 298,00 zł
B&M NANOMYKO 298,00 zł 298,00 zł
B&M NANOBORREL + B&M NANOBARTO 598,00 zł 598,00 zł
B&M NANOBORREL + B&M NANOBAB 598,00 zł 598,00 zł
B&M NANOBORREL + B&M NANOMYKO 598,00 zł 598,00 zł
LYMEPROTECTOR 99,00 zł 99,00 zł

Infekcje grzybicze (2)

Candida albicans Elitspot 470,00 zł 470,00 zł
Test na obecność Candida sp. 180,00 zł 180,00 zł

Infekcje moczowo-płciowe (12)

Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) 200,00 zł 200,00 zł
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum 150,00 zł 150,00 zł
Chlamydia trachomatis 135,00 zł 135,00 zł
Panel URO-GENITAL 6 300,00 zł 300,00 zł
Wirus HSV I/II (wirus opryszczki) oraz różnicowanie typów 200,00 zł 200,00 zł
Panel URO-GENITAL 11 480,00 zł 480,00 zł
Panel URO-GENITAL 3A 200,00 zł 200,00 zł
Panel URO-GENITAL 3B 200,00 zł 200,00 zł
HPV quick 52,85 zł 65,00 zł
Wirus HPV27 - wykrywanie 27 typów wirusa HPV + genotypowanie HPV 16, 18, 6, 11, 31, 33 200,00 zł 200,00 zł
Wirus HPV30 - genotypowanie 30 typów wirusa HPV 250,00 zł 250,00 zł
Panel na bakterie i grzyby przenoszone drogą płciową 390,00 zł 390,00 zł

Infekcje oddechowe (4)

Mycoplasma pneumoniae 200,00 zł 200,00 zł
Chlamydophila pneumoniae 200,00 zł 200,00 zł
Bordetella pertussis 200,00 zł 200,00 zł
Panel PNEUMO 390,00 zł 390,00 zł

Infekcje ogólnoustrojowe (7)

Wirus HBV (WZW typu B) 300,00 zł 300,00 zł
Wirus HBV (WZW typu B) ilościowo 400,00 zł 400,00 zł
Wirus HCV (WZW typu C) 300,00 zł 300,00 zł
Wirus HCV (WZW typu C) ilościowo 400,00 zł 400,00 zł
CMV (wirus cytomegalii) 190,00 zł 190,00 zł
EBV (Epstein-Barr wirus) 190,00 zł 190,00 zł
CMV (wirus cytomegalii) + EBV (wirus EpsteinBarr) 290,00 zł 290,00 zł

Nowotwory (35)

Analiza mutacji genu KRAS 400,00 zł 400,00 zł
Rak piersi i jajnika - analiza 5 mutacji genu BRCA1 250,00 zł 250,00 zł
Genetyczne predyspozycje do raka piersi - (BRCA2) 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja w kieruku raka prostaty - analiza mutacji genu NBS1 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów piersi, jajnika, jelita grubego, płuca - analiza mutacji 3020insC genu NOD2 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów piersi, jelita grubego, prostaty, tarczycy i nerki - analiza mutacji genu CHEK2 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów skóry (czerniak), trzustki, piersi, jelita grubego, płuc - analiza mutacji A148T genu CDKN2A (p16) 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów, jelita grubego, pęcherza moczowego, płuca i krtani - analiza polimorfizmów genu CYP1B1 200,00 zł 200,00 zł
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET 480,00 zł 480,00 zł
Panel predyspozycji genetycznej w kierunku nowotworu piersi i jajnika – analiza 15 mutacji w 7 genach 750,00 zł 750,00 zł
Panel nowotworowy 170 PLUS 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel nowotworowy "Dla niego" 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Nowotwory przełyku 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór piersi 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Nowotwór jelita grubego 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Nowotwór nerki 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Rak jamy nosowo-gardłowej 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór pęcherza moczowego 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór tarczycy 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór żołądka 3 000,00 zł 3 000,00 zł
ABC Nowotworów 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Nowotwór przytarczyc 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Panel gastrologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Panel ginekologiczny 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Panel urologiczny 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Panel nowotworowy "Dla Niej" 3 200,00 zł 3 200,00 zł
Diagnostyka ryzyka nowotworowego zależnego od estrogenów - test HTGR 400,00 zł 400,00 zł
Genetyczne predyspozycje do czerniaka – analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF(V600E) 300,00 zł 300,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty 350,00 zł 350,00 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów - analiza mutacji genu NOD2, CHEK2, APC 420,00 zł 420,00 zł
Panel dermatologiczny 3 500,00 zł 3 500,00 zł
MainTrac 2 500,00 zł 2 500,00 zł
MainTrac S 5 500,00 zł 5 500,00 zł
MainTrac M 6 500,00 zł 6 500,00 zł
MainTrac Full 8 000,00 zł 8 000,00 zł

Szybkie testy (2)

Tick Quick- test do diagnostyki Borrelia burgdorferi 37,04 zł 40,00 zł
HPV quick 52,85 zł 65,00 zł

Ustalenie ojcostwa-Identyfikacja osobnicza (4)

Test na ojcostwo rozszerzony 772,36 zł 950,00 zł
Test na ojcostwo 691,06 zł 850,00 zł
Test na ojcostwo (na podstawie mikrośladów) 975,61 zł 1 200,00 zł
Test na ojcostwo rozszerzony (na podstawie mikrośladów) 1 056,91 zł 1 300,00 zł

Ustalenie ojcostwa-Identyfikacja osobnicza / Genetyka sądowa (5)

Profil genetyczny dla 1 osoby 447,15 zł 550,00 zł
Profil genetyczny dla 1 osoby + porównanie z wcześniejszymi wynikami 487,80 zł 600,00 zł
Badanie mikrośladów 284,55 zł 350,00 zł
Dodatkowa osoba do testu na ojcostwo 325,20 zł 400,00 zł
Identyfikacja płci martwego płodu 365,85 zł 450,00 zł

Zdrowie Sport i Dieta (6)

SportGene 1 999,00 zł 1 999,00 zł
NutriHealth 770,00 zł 770,00 zł
NutriFit 550,00 zł 550,00 zł
NutriFood 990,00 zł 990,00 zł
NutriGene 1 999,00 zł 1 999,00 zł
SportGene Mini 550,00 zł 550,00 zł
Sklep internetowy od home.pl